زیباترین لبخند خدا سوشیانت

زیباترین لبخند خدا سوشیانت

در تاریخ بیست و سوم دی ماه ۱۳۹۱ خدا برای بار دوم هدیه اسمانی دیگری به من و همسرم عطا کرد

کوچولوی نازی به وزن ۳ کیلو و قد ۵۲ سانتیمتر .من و همسرم و پسر گلم سورنا با همفکری هم اسم

سوشیانت را انتخاب کردیم

هر چند دیر ولی تصمیم دارم که کارهای روزمره سوشیانت عزیزم را ثبت کنم

شازده کوچولو های من به راستی زیباترین لبخند خدایند

 

[ شنبه 2 آذر 1392 ] [ 17:23 ] [ مریم ] [موضوع : ] [ ]
صفحه قبل 1 صفحه بعد